ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీ ‘ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ 2024’

4242చూసినవారు
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీ ‘ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ 2024’
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీ ‘ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ 2024’ వచ్చేశాయి.

👉🏻చాణక్య స్ట్రాటజీస్‌

టీడీపీ కూటమి : 114-125
వైసీపీ: 39-49
ఇతరులు: 0-1

👉🏻పీపుల్స్ పల్స్

టీడీపీ : 95-110
వైసీపీ: 45-60
జనసేన : 14-20
బీజేపీ : 2-5
ఇతరులు: 0

👉🏻 పయనీర్‌

కూటమి: 144
వైసీపీ: 31
ఇతరులు: 0

👉🏻 కేకే సర్వేస్‌

టీడీపీ : 133
వైసీపీ:14
జనసేన : 21
బీజేపీ : 7
ఇతరులు: 0

👉🏻రైజ్‌ ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌

కూటమి: 113-122
వైసీపీ : 48-60
ఇతరులు: 0-1

సంబంధిత పోస్ట్