కోవిడ్-19 మహమ్మారి.. బాలకార్మికులుగా మారిన పిల్లలు

67చూసినవారు
కోవిడ్-19 మహమ్మారి.. బాలకార్మికులుగా మారిన పిల్లలు
కోవిడ్-19 మహమ్మారి చాలా కుటుంబాలను పేదరికంలోకి నెట్టాయి. లక్షలాది మంది పిల్లలను బాల కార్మికుల వ్యవస్థలోకి నెట్టాయి. ఇది తీవ్రమైన సమస్య అని ప్రపంచ బాలకార్మిక వ్యవస్థ వ్యతిరేక దినోత్సవం గుర్తుచేస్తోంది. వారు కఠినమైన పరిస్థితులలో పని చేయవలసి వస్తోంది. అలా పని చేసే చోట తరచుగా ప్రమాదాలకు, గాయాలకు గురవుతున్నారు. ఈ అమానవీయ ఆచారాన్ని నిర్మూలించే సందేశాన్ని విస్తరించడానికి ఈ రోజును సమర్ధించడం, పాటించడం చాలా ముఖ్యం.

ట్యాగ్స్ :

సంబంధిత పోస్ట్