మీ ఇంటికి సోలార్ పానెల్స్ పెట్టించాలి అనుకుంటున్నారా?

56చూసినవారు
మీ ఇంటికి సోలార్ పానెల్స్ పెట్టించాలి అనుకుంటున్నారా?
మీ ఇంట్లో/ ఆఫీస్ లేదా కమర్షియల్ ప్లేస్ లో కరెంట్ బిల్ ఎక్కువగా వస్తుందా? Don't Worry. వెంటనే సోలార్ పానెల్స్ పెట్టించుకోండి. కరెంట్ బిల్లు నుండి విముక్తి పొందండి. వెంటనే ఈ ఫామ్ ను ఓపెన్ చేసి లింక్ ను https://forms.gle/T1LQSxFkWKK9gH6w5 నింపండి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన పీఎం సూర్య ఘర్ యోజన పథకం ద్వారా రూ. 78, 000 /- సబ్సిడీ పొందవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే సోలార్ పానెల్స్ పెట్టించుకోండి. డబ్బును సేవ్ చేసుకోండి.

సంబంధిత పోస్ట్