ఫ్రెంచ్ సంగీతం పట్ల మక్కువ

75చూసినవారు
ఫ్రెంచ్ సంగీతం పట్ల మక్కువ
ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడంలో ఫ్రెంచ్ సంగీతం పట్ల మక్కువ ప్రత్యేక పాత్ర పోషించింది. 1982 సంవత్సరంలో, అప్పటి ఫ్రాన్స్ సాంస్కృతిక మంత్రి జాక్ లాంగ్ మరియు స్వరకర్త మారిస్ ఫ్లూరెట్ ఈ రోజును జరుపుకోవాలని ప్రతిపాదించారు. ఆ తర్వాత జూన్ 21ని ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవంగా ప్రకటించారు. సంగీతం పట్ల ప్రజల ప్రేమను చూసి, ఈ రోజును కలిసి జరుపుకుంటారు. కలిసి పాటలు వింటారు, పాటలు పాడతారు, పాటలపై నృత్యం చేస్తారు

ట్యాగ్స్ :

సంబంధిత పోస్ట్