మిరప సాగుకు నారును ఎలా పెంచాలంటే?

51చూసినవారు
మిరప సాగుకు నారును ఎలా పెంచాలంటే?
మిరప పంట సాగుకు ముందుగా నేలను దుక్కి దున్ని నారును సిద్ధం చేసుకోవాలి. నారు పెంచడానికి నేలకు కొంచెం ఎత్తులో నాలుగు మూలాలు సమనంగా ఉండేలా మట్టిని బెడ్లుగా చేసుకోవాలి. నారుమడిలో విత్తనాల మధ్య దూరం ఒక్క అంగుళం దూరం ఉండేలా వేసుకోవాలి. సేల్టర్‌లో నారు వెయ్యనివారు మొక్కలకి ఎక్కువ ఎండ తగలకుండా జాలి పరదా లేదా వస్త్రాన్ని టెంటులగా పైన వేసుకోవాలి. మొక్కలను 35-40 రోజుల మధ్యలో నేలల్లో నాటుకోవడానికి సిద్ధం చేసుకోవాలి.

ట్యాగ్స్ :

సంబంధిత పోస్ట్