అంతర్జాతీయ తప్పిపోయిన పిల్లల దినోత్సవం

58చూసినవారు
అంతర్జాతీయ తప్పిపోయిన పిల్లల దినోత్సవం
అంతర్జాతీయ తప్పిపోయిన పిల్లల దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం మే 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహించబడుతుంది. తప్పిపోయిన పిల్లల, అపహరణకు గురైన పిల్లల గురించి ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడంకోసం ఈ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. 2001 నుండి 6 ఖండాల్లోని 20కి పైగా దేశాల్లో ఈ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు.

సంబంధిత పోస్ట్