జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్న బిజెపి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు

67చూసినవారు
బాన్సువాడలో బిజెపి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఎండల లక్ష్మీనారాయణ జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఎంతో కృషి చేసిన జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనడం సంతోషకరంగా ఉందన్నారు. ప్రజలందరూ ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవాలని జ్యోతిరావు పూలే ప్రజలందరూ ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు నడవాలని బిజెపి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఎండల లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు.
Job Suitcase

Jobs near you

సంబంధిత పోస్ట్