భూమి అమ్మబడును

3365చూసినవారు
ప్రాపర్టీ రకం: భూమి
విస్తీర్ణం: 5
చిరునామా: కొహెడ
ఫోన్ నంబర్: 7337358037
ఇతర వివరాలు:
property_transaction_type: అమ్మకం
measure_unit: ఎకరాలు
contact_person_name: శ్రీకాంత్
call: https://jobs.getlokalapp.com/apply/?id=9686951

ట్యాగ్స్ :