శుభ శుక్రవారం

3329చూసినవారు
లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులతో
మీరు అనుకున్నది జరిగి
మీకు అంతా మంచే జరగాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.

శుభ శుక్రవారం

సంబంధిత పోస్ట్