శుభ శుక్రవారం

64చూసినవారు
"లక్షిదేవి ఆశీస్సులతో
మీరు అనుకున్నది జరిగి
మీకు అంత మంచే జరగాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.

శుభ శుక్రవారం "

సంబంధిత పోస్ట్