శుభ శనివారం

3591చూసినవారు
వేంకటేశ్వర స్వామి
ఆశీస్సులు మీపై ఉండాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ

శుభ శనివారం

సంబంధిత పోస్ట్