బొగ్గు గని కార్మికుల భద్రతకు భరోసా ఇస్తున్న చట్టాలు

69చూసినవారు
బొగ్గు గని కార్మికుల భద్రతకు భరోసా ఇస్తున్న చట్టాలు
గనుల చట్టం, 1952 ప్రకారం వైద్య సదుపాయాలు, భద్రత మరియు ఆరోగ్య చర్యలు, రెస్క్యూ స్టేషన్లు, కార్మికుల రక్షణ కోసం శిక్షణ పొందిన సిబ్బందిని అందించడం తప్పనిసరి. అలాగే బొగ్గు గనుల (పరిరక్షణ మరియు అభివృద్ధి) చట్టం 1974, కార్మికుల భద్రత మరియు ఆరోగ్యానికి భరోసానిస్తూ బొగ్గు వనరుల సంరక్షణ మరియు బొగ్గు గనుల అభివృద్ధిని నిర్దేశిస్తుంది.

సంబంధిత పోస్ట్