మోదీ వద్ద ఉన్న శాఖలు ఇవే..

85చూసినవారు
మోదీ వద్ద ఉన్న శాఖలు ఇవే..
మోదీ వద్ద ఉన్న శాఖలు ఇవే..

* వ్యక్తిగత, ప్రజా ఫిర్యాదులు-పెన్షన్లు

* డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ

* డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్

* అన్ని ముఖ్యమైన పాలసీ వ్యవహారాలు

* ఇతరులెవ్వరికీ కేటాయించని శాఖలు

సంబంధిత పోస్ట్