ఆంధ్రప్రదేశ్‌ లోక్‌సభ ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌

2251చూసినవారు
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ లోక్‌సభ ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ లోక్‌సభ ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌
కూటమి = టీడీపీ+ జనసేన+బీజేపీ

👉🏻 ఏబీపీ - సీ - ఓటర్‌

కూటమి: 21-25
వైసీపీ: 0-4
ఇతరులు: 0

👉🏻 న్యూస్‌-18

కూటమి: 19-22
వైసీపీ: 5-8
ఇతరులు: 0

👉🏻 పయనీర్‌

కూటమి: 20+
వైసీపీ: 5
ఇతరులు: 0

👉🏻 ఇండియా న్యూస్‌ -డీ- డైనమిక్స్‌

కూటమి: 18+
వైసీపీ: 7
ఇతరులు: 0

👉🏻 సీఎన్‌ఎక్స్‌

టీడీపీ: 13-15
వైసీపీ: 3-5
జనసేన: 2
బీజేపీ: 4-6
ఇతరులు: 0

👉🏻 చాణక్య స్ట్రాటజీస్‌

కూటమి: 17-18
వైసీపీ: 6-7
ఇతరులు: 0

సంబంధిత పోస్ట్