వంట గది వాస్తు ప్రకారం ఎక్కడ ఉండాలో తెలుసా.?

76చూసినవారు
వంట గది వాస్తు ప్రకారం ఎక్కడ ఉండాలో తెలుసా.?
వంటగది విషయంలో సరైన వాస్తు నియమాలను పాటిస్తే ఆరోగ్యం, విజయం, శ్రేయస్సు లభించే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి. ఇంట్లో వంటగది ఆగ్నేయ భాగంలో ఏర్పాటు చేసుకుంటే మంచిది. ఎవరైతే ఆగ్నేయ భాగంలో వంటగదిని ఏర్పాటు చేసుకుంటారో వారి ఇంట్లో ఐశ్వర్యం నిలుస్తుంది. స్థలం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లు వాయువ్య దిశలో వంటగదిని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. వంటగదిలో లేత రంగు పెయింట్ వేసుకుంటే మంచిది.

ట్యాగ్స్ :

సంబంధిత పోస్ట్