శుభ గురువారం

8069చూసినవారు
సాయిబాబా ఆశీస్సులు
మీపై ఉండాలని
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ

శుభ గురువారం

ట్యాగ్స్ :

సంబంధిత పోస్ట్