తాకట్టులో ఉన్న గోల్డ్ విడిపించి కొనబడును

53చూసినవారు
తాకట్టులో ఉన్న గోల్డ్ విడిపించి కొనబడును
మీరు సెకండ్ హ్యాండ్ లో గోల్డ్ కొనాలని చూస్తున్నారా ? మీ బంగారు నగలు తాకట్టులో ఉన్నాయా? అయితే ఇప్పుడు వెంటనే సంప్రదించండి. బ్యాంకులలో గాని మరియు ఏ ఇతర ప్రైవేట్ సంస్థల లో గాని. తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధర ప్రకారం కొనబడును. వెంటనే ఈ లింక్ ను ఓపెన్ చేసి https://forms.gle/b2qhnSZ5wMYYQv5y8 ఫామ్ ను నింపండి.

సంబంధిత పోస్ట్