మార్కెట్ బంద్

52చూసినవారు
మార్కెట్ బంద్
వరంగల్ ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ నేడు శుక్రవారం రంజాన్ ప్రభుత్వ సెలవు సందర్భంగా మార్కెట్ బంద్ ఉంటుంది. మార్కెట్లో ఎలాంటి కార్యకలాపాలు నిర్వహించబడవు. కావున ఇట్టి విషయాన్ని రైతులందరూ గమనించవలసిందిగా మార్కెట్ అధికారులు తెలిపారు.

సంబంధిత పోస్ట్