కొండాపురంలో భక్తిశ్రద్ధలతో రంజాన్ పండుగ

84చూసినవారు
కొండాపురంలో భక్తిశ్రద్ధలతో రంజాన్ పండుగ
కొండాపురంలో ముస్లిం సోదరులు నెల రోజుల పాటు అత్యంత కఠిన నియమాలతో ఉపవాస దీక్షలు ఆచరించి బుధవారం నెలవంక కనిపించడంతో గురువారం పవిత్ర రంజాన్ పండుగ ను భక్తి శ్రద్ధలతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈద్గా మైదానంలో హాఫిజ్ అన్సార్ అహమ్మద్ ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ పండుగ ప్రత్యేక నమాజులు నిర్వహించారు. అనంతరం ముస్లిం సోదరులు ఒకరికొకరు రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండలంలోని ముస్లిం లు పాల్గొన్నార

సంబంధిత పోస్ట్