మన ఫీలింగ్స్ కి పొట్టకి ఉన్న సంబంధం!

69చూసినవారు
మన ఫీలింగ్స్ కి పొట్టకి ఉన్న సంబంధం!
దుఃఖం, కోపం, భయాందోళన, భయం మరియు సంతోషం వంటి ఫీలింగ్స్ కడుపులో అశాంతి, పోట్లు, తిప్పేయడం, నొప్పి వంటి విలక్షణమైన కలిగించే అనుభూతులను కలిగించే విచిత్రమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దీనికి కారణం మన బ్రెయిన్ లో ఫిజికల్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు రియాక్షన్ ఏ ప్రదేశంలో ఎలా వస్తుందో మెంటల్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు కూడా అదే విధమైన రియాక్షన్ అదే ప్రదేశంలో వస్తుందని తాజాగా FMRI స్టడీ ద్వారా వెల్లడైంది.

సంబంధిత పోస్ట్