బాల్య వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన గొప్ప వ్యక్తి పూలే

81చూసినవారు
బాల్య వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన గొప్ప వ్యక్తి పూలే
ఇవాళ మ‌హాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే జయంతి. ఆయన అంటరానితనం, కులవ్యవస్థ నిర్మూలనతో పాటు మహిళోద్ధరణకు కృషి చేశారు. బడుగు, బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం ఎంతగానో తోడ్పడ్డారు. అంటరానితనం, బాల్య వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన గొప్ప వ్యక్తి. మహిళలు చదువుకుంటేనే అసమానతలు తొలగిపోతాయని భావించి మొదట తన భార్య సావిత్రీబాయిని విద్యావంతురాలిని చేసిన గొప్ప ఆచరణ వాది. సమాజ పునర్నిర్మాణానికి పూలే చేసిన కృషి చిరస్మరణీయం.
Job Suitcase

Jobs near you