ఇవాళ ప్రపంచ ఆహార భద్రతా దినోత్సవం

60చూసినవారు
ఇవాళ ప్రపంచ ఆహార భద్రతా దినోత్సవం
ప్రపంచ ఆహార భద్రతా దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 7న జరుపుకుంటారు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలు ప్రతి రోజు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే లాభ, నష్టాలను ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రతి సంవత్సరం దీనిని జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా అనారోగ్యకరమైన ఆహారాలు అతిగా తీసుకోవడం వల్ల సంక్రమించే వ్యాధులనుంచి రక్షణ పొందేందుకు ఈ రోజున అన్ని దేశాల ప్రభుత్వాలు ప్రజలకు తెలియజేస్తాయి. అంతేకాకుండా తినే ఆహారం సురక్షితంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తాయి.

సంబంధిత పోస్ట్