ప్రత్యేక అలంకారంలో దర్శనమిచ్చిన ఆరిమాని గంగమ్మ

80చూసినవారు
ప్రత్యేక అలంకారంలో దర్శనమిచ్చిన ఆరిమాని గంగమ్మ
ఎస్ఆర్ పురం మండలం తయ్యురు పాయకట్టు ఇలవేల్పు ఆరిమాని గంగమ్మ తల్లి ఆలయంలో మంగళవారం భక్తులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం అర్చకులు అమ్మవారిని వివిధ రకాల పుష్పాలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వెంకట చలపతి భక్తులు పాల్గొన్నారు.

సంబంధిత పోస్ట్