ఆశ్రమ పాఠశాల లో చదివేందుకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానం

70చూసినవారు
ఆశ్రమ పాఠశాల లో చదివేందుకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానం
అల్లూరి జిల్లా కొయ్యూరు మండల పెదమాకవరం ప్రభుత్వ గిరిజన సంక్షేమ బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల లో 2024-25 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్టు పాఠశాల ప్రధానోపాద్యాయులు కె. దేవేశ్వరరావు సోమవారం ఒక ప్రకటన ద్వారా తెలియజేసారు. 3వ తరగతిలో 40 సీట్లు, 4వ తరగతి లో 31, 5లో 23, 6 తరగతిలో 31, చొప్పున 125 సీట్లు ఖాలీగా ఉన్నాయని హెచ్ఎం తెలిపారు. వివరాలకు పాఠశాల లో సంప్రదించాలని హెచ్ఎం సూచించారు.

సంబంధిత పోస్ట్