వర్దన్నపేట మండలం - Wardhannapeta Mandal

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా