ప్రేమికుల రోజు శుభాకాంక్షలు

8034చూసినవారు
ప్రేమంటే కలిసి ఉండటం కాదు ఎంత దూరంలో ఉన్నా మనసుకి దగ్గరగా ఉండడం.. ఎన్ని రోజులు దూరంగా ఉన్నా తన కోసం ప్రాణం పోయే వరకు ఎదురుచూడడం.ం..! ప్రేమికుల రోజు శుభాకాంక్షలు

సంబంధిత పోస్ట్